Tomasz Oleksik

Specjalista położnictwa i ginekologii

Ukończył kierunek lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W latach 2014-2015 stażysta w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie na oddziale Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej. Od 2015 do 2021r. młodszy asystent a od 2021r. starszy asystent na w/w oddziale.

Dr Oleksik na co dzień wykonuje samodzielnie zabiegi i operacje ginekologicznych oraz asystuje w trakcie operacji robotycznych – Robotem DaVinci. Prowadzi ciąże, odbiera porody i wykonuje cięcia cesarskie. Wykonuje USG ciąży i ginekologiczne. Przeprowadza badania prenatalne. Pełni dyżury medyczne.

Odbył następujące kursy i szkolenia:

03/2018

Certyfikat Fetal Medicine Foundation do badania oceny ryzyka wad I trymestru ciąży

03/2019 ; 09/2022

Uzyskanie i odnowienie certyfikatu USG Polskiego Towarzystwa

Ginekologów i Położników

12/2016

Podstawy ginekologii plastycznej.

Polskie Towarzystwo Ginekologii Plastycznej

11/2016

Kurs histeroskopii diagnostycznej i operacyjnej.

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

11/2016

Stany naglące i krwotoki w położnictwie i ginekologii

CMKP II Klinika Położnictwa i Ginekologii

10/2016

Diagnostyka i terapia płodu

CMKP II Klinika Położnictwa i Ginekologii

05/2016

Patofizjologia ciąży, porodu i połogu

CMKP II Klinika Położnictwa i Ginekologii

06/2015

Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę

Naczelna Izba Lekarska

02/2015

Warsztaty EKG

Towarzystwo medycyny opartej na faktach.