Dorota Midak-Gruber

mgr położnictwa
instrumentariuszka

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Warszawie na kierunku Położnictwo. W bieżącej pracy korzysta z doświadczenia zdobywanego od 2005 roku w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Zdobywała i rozwijała kwalifikacje zarówno w pracy na oddziałach opieki przed- i okołoporodowej, jak również ginekologicznej, a w szczególności na Bloku Operacyjnym. W praktyce klinicznej, stanowią one podstawę wszechstronnego wsparcia zespołu medycznego i mają duże znaczenie dla bezpieczeństwa i profesjonalnej opieki nad pacjentkami.

Poza obowiązkami położnej-instrumentariuszki, prowadzi cyklicznie wykłady w szkole rodzenia i stale podnosi kwalifikacje przez uczestnictwo w branżowych kursach i konferencjach. Kolejnym celem, który przyjęła i obecnie realizuje, jest ukończenie specjalizacji w zakresie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego.