Maciej Kulicki

Doktor nauk medycznych
Specjalista chirurgii plastycznej. Szkoleniowiec i wykładowca.