Antonina Lisowska

Współwłaściciel i założyciel Bali Clinic
Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Lekarz Medycyny Estetycznej

Doświadczenie:

Antonina Lisowska ukończyła I Wydział Lekarski oraz studia doktoranckie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w II Zakładzie Radiologii Klinicznej Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym z pracą dyplomową – „Obrazowanie guzków płuc w Rezonansie Magnetycznym w porównaniu do Tomografii Komputerowej”.

W 2010 r. rozpoczęła rezydenturę z Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w II Zakładzie Radiologii Klinicznej SP CSK w Warszawie przy ul. Banacha 1 A.

Staż w zakresie diagnostyki chorób sutka odbyła w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli pod bezpośrednim i osobistym nadzorem kierownika Zakładu Radiologii lek. med. Iwonny Żelazowskiej-Cieślińskiej, który rozpoczął zawodową drogę w diagnostyce chorób sutka. Pani Doktor o sobie: „od lat swoją drogę zawodową widzę jako misje / powołanie do ratowania życia kobiet w odniesieniu do raka piersi, który w ostatnich latach jest czołówce zachorowań i zgonów na świecie – kobiet: matek , sióstr, córek, żon i przyjaciółek. Każda pacjentka, która wchodzi do mojego gabinetu to przede wszystkim jedna z nich, dlatego staram się otoczyć je wsparciem, rozmową i zrozumieniem obaw przed badaniem i jego wynikiem. Nie pozostawiam kobiet z samym wynikiem, wizyta trwa tak długo, aż obie uznamy, że wszystko zostało wystarczająco wyjaśnione, wytłumaczone. Pacjentka powinna wyjść z gabinetu z poczuciem, że wie co dalej, co oznacza opis wykonanego badania”.

Od 2010 r. wykonuje badania USG w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy ul. Banacha 1 A oraz w prywatnych placówkach medycznych m.in. w Centrum Medycznym ENEL-MED. S A. przy Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie, w Szpitalu Lux-Med , w KaarMed oraz w Centrum Medycznym Puławska (CMP).

W swoim dorobku ma udział w wielu międzynarodowych szkoleniach i kongresach.

2011 – 2012 prestiżowe szkolenia w zakresie mammografii prowadzone osobiście przez prof. Laszlo Tabar oraz prof. Roland Holland

2009-2019 European Congress of Radiology (ECR) w Wiedniu

2014 ECR – wygłoszenie autorskiego przemówienia mającego bezpośredni związek z tematem pracy doktorskiej

04.2017 Adexilis Academy -Complementary Breast Diagnosis Course, Kraków

11.2017 Kompleksowa Diagnostyka Piersi - mammografia, Tomosynteza, CT, MRI - kurs i warsztaty, Łodź

10.2019 Biopsja Piersi pod kontrolą USG, Cholerzyn

Była wykładowcą dla studentów I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), jak również studentów ratownictwa (WUM) i wydziału pielęgniarstwa. Brała udział w szkoleniu podyplomowym pielęgniarek jak również studentów wydziału pielęgniarstwa z Warszawskiej Uczelni im. Marii Skłodowskiej-Currie

Specjalizację ukończyła zdając Europejski Egzamin Specjalizacyjny (European Diploma in Radiology).

Pani doktor specjalizuje przede wszystkim w szeroko rozumianej diagnostyce obrazowej piersi:

  • z implantami
  • w ciąży
  • w laktacji
  • profilaktyczne
  • mężczyzn, w ginekomastii
  • w trakcie i po leczeniu onkologicznym